ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Δίκαιο Ακινήτων
– Νομικός έλεγχος,
– Κτηματολόγιο,
– Αγοραπωλησίες,
– Μεταβιβάσεις,
– Μισθώσεις,
– Διαφορές συνιδιοκτητών
κ.α.
Κληρονομικό Δίκαιο
– Διαθήκες,
– Αποδοχές κληρονομιών,
– Αποποιήσεις κληρονομιών,
– Διαφορές μεταξύ κληρονόμων,
– Εκτελέσεις διαθηκών
κ.α.
Δίκαιο τροχαίων ατυχημάτων
– Αποζημίωση για υλικές ζημίες,
– Σωματικές βλάβες,
– Ηθική βλάβη,
– Δαπάνες νοσηλείας
κ.α.
Οικογενειακό δίκαιο
– Διαζύγια,
– Διατροφές,
– Επικοινωνία με τέκνα,
– Συμμετοχή στα αποκτήματα,
– Υιοθεσίες,
– Αναγνώριση πατρότητας,
κ.α.
Δίκαιο εταιρειών
– Σύνταξη εταιρικών καταστατικών,
– Σύσταση εταιρειών,
– Τροποποίηση καταστατικών,
– Λύση εταιρειών,
– Διαφορές μεταξύ εταίρων,
κ.α.
Εμπορικό δίκαιο
– Ακάλυπτες επιταγές και συναλλαγματικές,
– Ζητήματα αθέμιτου ανταγωνισμού,
– Εμπορικά σήματα,
– Πατέντες,
– Πτωχεύσεις
κ.α.
Δίκαιο σωματείων και συνεταιρισμών
– Σύνταξη καταστατικών,
– Ίδρυση & αναγνώριση σωματείων και συνεταιρισμών,
– Τροποποίηση καταστατικών,
– Λύση σωματείων και συνεταιρισμών,
– Διαφορές μεταξύ μελών,
κ.α.
Δίκαιο ενέργειας
– Συμβάσεις αγοραπωλησίας ενέργειας
(θερμικής, ηλεκτρικής, στερεών, υγρών και αερίων καυσίμων)
– Συμβάσεις προμήθειας ενέργειας
κ.α.
Δίκαιο Συμβάσεων
– Συμβάσεις Μισθώσεων,
– Συμβάσεις Δημοσίων έργων & μελετών,
– Συμβάσεις Δανείων,
– Συμβάσεις Συνεργασίας,
– Συμβάσεις Έργου,
– Συμβάσεις Εργασίας,
– Συμβάσεις Παροχής υπηρεσιών,
– Συμβάσεις Franchising,
– Συμβάσεις Leasing,
Timeshare contracts
κ.α.
σύνταξη και νομική υποστήριξη.

Επικυρωμένες μεταφράσεις από και στα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά.