Επικοινωνία

Επικοινωνία

7 + 9 =

* Χρησιμοποιούμε τα ανωτέρω δεδομένα σας μόνο για να απαντήσουμε στην αίτηση επικοινωνίας. Έχετε δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά καθώς επίσης δικαίωμα να αιτηθείτε την διόρθωση ή διαγραφή τους.

Contact

Πολυτεχνείου 37
54626, Θεσσαλονίκη

+30 2310 566950

+30 2310 566950

info@legalgr.com